Kvalitetskontroll

Kvalitet är den grundläggande och väsentliga kärnan i varumärkesskapande, företagets utveckling och marknadskonkurrens.

sffwfaf

Våra produkter är de viktigaste delarna i kulventiler, vi vet hur mycket det påverkar, så vi tar varje steg på allvar för att säkerställa god kvalitet.
Enligt industriella standarder och kundkrav sätter vi upp ett strikt kvalitetssäkringssystem för att genomföra fullständig kvalitetsledning.
Det täcker hela tillverkningsprocessen från råvaruinköp, produktion, inspektion, test och efter service.

För att säkerställa materialkvalificering kommer kemiska analyser och mekaniska kontroller av alla råvaror och material efter värmebehandling att utföras av våra inspektörer.
QC kommer också att kontrollera dimension och utseende efter varje arbetsprocedur, det är effektivt att kontrollera avvikelsen och defekten första gången.

sffwfaf

Inspektionen och testerna inkluderar:
1. Dimensionskontroll
2. Materiell positiv identifiering (MPI)
3. Mekaniska tester
4. Tätningstest
5. NDE-test (PT, UT, PMI RT) enligt kundernas krav.

sffwfaf

sffwfaf